• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

ดูบอลออนไลน์

มวยพักยก

SBOBET

UFABET

poker online

ufa

ufabet

baccarat

sagame

UFABET

ที่นอน

รับทำเสื้อ

ปูนปั้น

สพป.กระบี่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษากระบี่ ครั้งที่ 70

Started by Naprapats, March 25, 2023, 04:06:46 AM

Previous topic - Next topic

Naprapats


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ที่ห้องประชุมปูดำ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  รวมถึงประธานอำเภอทั้ง 8 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งเป็นงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งกรอบวงเงิน โดยกำหนดกรอบออกเป็น 3 กลุ่ม (ไม่รวมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ) ประกอบด้วย  1. กลุ่มโรงเรียนทั่วไป  ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา วงเงิน  2,514,800 บาท มีโรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ 81 โรงเรียน   สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม วงเงิน 33,535,000 บาท มีโรงเรียนขอตั้งงบประมาณ  125 โรงเรียน   และรายการงบผูกพัน อาคารขนาดใหญ่ 1 หลัง  ไม่มีโรงเรียน ขอตั้งงบประมาณ   2. กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา วงเงิน  2,330,600  บาท  มีโรงเรียนขอตั้งงบประมาณ  36  โรงเรียน   สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม วงเงิน  13,402,700 บาท มีโรงเรียนขอตั้งงบประมาณ 67 โรงเรียน   และรายการงบผูกพัน  อาคารขนาดใหญ่ 1 หลัง  ไม่มีโรงเรียนเสนอขอตั้งงบประมาณ  และ 3. กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (ตามประกาศ สพฐ.) จัดตั้งงบประมาณนอกกรอบวงเงิน และจัดส่งข้อมูลให้ สพฐ.พิจารณา โดยกำหนดกรอบรายการ ครุภัณฑ์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เสนอขอตั้งงบ จำนวน  3  รายการ  สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม และโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เสนอขอตั้งงบ โรงเรียนละ 2 รายการ